This Server is kigyo-richi.city.saikai.nagasaki.jp.